What's New at FacilityAXS? Read the June 2020 News Magazine.
 • 1-800-761-8017
 • Contact Us
 • Member Login
 • Get Listed Today

Vn European Quality Poultry

Merchants/Retailers
Hanoi, Hanoi

Show Phone Number
MAKE A CONNECTION Vn European Quality Poultry is currently available to chat: Send Message
Get Directions View On Larger Map

  Contact Information

 • Type of Listing
 • Company
 • Company Name
 • Vn European Quality Poultry
 • Phone Number
 • Show Phone Number
 • Location
 • Hanoi, Hanoi
  Vietnam
 • Social Media Links

  Company Details

More About Vn European Quality Poultry

Nhâp khẩu gia cầm (nhập khẩu gà) từ các nước Liên Minh Châu Âu được dựa trên thoả thuận thương mai kí kết giữa Liên Minh Châu Âu và với từng nước ngoài.

Vn European Quality Poultry Specialties